Home
اجرائی شدن و امكان استفاده از خدمات پزشكی و تسهیلات درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت
21 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شركت حفاری شمال- مدیر منابع انسانی طی گفتگو با سایت خبری شركت حفاری شمال(ndco.ir) اظهار داشت كه براساس توافق صورت پذيرفته و قرارداد منعقد شده في مابين شركت حفاری شمال و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت امكان استفاده از خدمات درماني اين سازمان فراهم شده است. علیرضا شفیعی افزود: از...
امضای موافقت نامه همکاری های مشترک در زمینه خدمات فنی تخصصی و آموزشی میان شرکت های حفاری شمال و ملی حفاری
16 شهریور 1396
شرکت حفاری شمال و شرکت ملی حفاری در زمینه توسعه همکاری های مشترک در بخش های خدمات جانبی، سیالات و آموزش تخصصی موافقت نامه همکاری امضاء و مبادله کردند .