Home
نشست مدیرعامل شركت حفاری شمال و معاونت مدیر فنی (حفاری) شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب
30 خرداد 1397
به گزارش روابط عمومی شركت حفاری شمال - در روز دوشنبه مورخ 28 خرداد ماه 1397 دکتر حمید رضا گلپایگانی مدیر عامل شركت حفاری شمال ، بهمراه جمعی از مدیران ارشد این شركت ضمن حضور در شركت مناطق نفت خیز جنوب با مهندس رئیسی؛ معاونت مدیر فنی (حفاری) شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب  دیدار کردند . دراین جلسه ...
دیدار چهره به چهره و صمیمی مدیر عامل شرکت حفاری شمال با کارکنان و پرسنل عملیاتی دستگاه حفاری خشکی NDC117
29 خرداد 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت حفاری شمال- دکتر حمید رضا گلپایگانی با هدف دیدار چهره به چهره با کارکنان دستگاه حفاری خشکی NDC117 و همچنین تبریک عید سعید فطر با پرسنل این دستگاه به گفتگو نشست. تبادل نظر با کارکنان بخشهای مختلف دستگاه، بررسی روند پیشرفت عملیاتی و اطلاع از مشکلات پرسنل از مهمترین اهداف این...