Home

خواهشمند است رزومه های خود را جهت بررسی به ایمیل hrmplaning.ndco@gmail.com ارسال فرمایید.

 

آگهی جهت تامین نیروی انسانی حوزه خدمات اردوگاهی
یکشنبه 27 فروردین 1402 15:01
آگهی جهت تامین نیروی انسانی حوزه عملیات
یکشنبه 27 فروردین 1402 15:01
استخدام نیرو در حوزه خدمات سیمانکاری
ﺳﻪشنبه 22 شهریور 1401 16:06
آگهی شماره 1 جهت تامین نیروی انسانی مدیریت پروژه های مارون و گلخاری
شنبه 07 اسفند 1400 10:12
آگهی شماره 2 جهت تامین نیروی انسانی
شنبه 07 اسفند 1400 10:12