حفاری شمال

تاریخ: 05 خرداد 1400

طرح روکش و آسفالت جاده های روستایی مناطق اجرای پروژه

به گزارش روابط عمومی شركت حفاری شمال- با همت همكاران پروژه مارون در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و با هدف محرومیت زدایی و كمك به عمران مناطق روستایی طرح روکش و آسفالت جاده های روستایی مناطق اجرای پروژه انجام می‌شود.
علی فروزنده مدیر پروژه مارون شرکت با بیان اینكه در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و ادای احترام به هموطنان عزیزمان در محل های اجرای پروژه مارون در بسته های مارون 1و 4 در حال خدمت رسانی هستیم، افزود: بخش هایی از مناطق روستایی محل اجرای پروژه مارون در مناطق محروم قرار دارند. در همین راستا از همكاران پروژه مارون مستقر در پایگاه پشتیبانی عملیاتی اهواز خواسته ایم تا در رفع محرومیت ها و مشكلات گوناگون معیشتی، اشتغال،  بهداشتی و عمرانی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
وی در خاتمه گفت: در حال حاضر اجرای طرح روكش آسفالت جاده ورودی به روستای عوده به پایان رسیده است و در آینده ای نزدیك طبق پیش بینی های انجام شده در سایر روستاهای محل پروژه نیز اقدامات عمرانی انجام خواهیم داد.

روتيتر: مدیرپروژه مارون خبر داد: