حفاری شمال


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

اثبات دستگاه حفاری خشكی NDC115 در منطقه عملیاتی سرخس

اثبات دستگاه حفاری خشكی NDC115 در منطقه عملیاتی سرخس

به گزارش روابط عمومی شركت حفاری شمال - امیر هدایت پور با اعلام خبر استقرار دستگاه حفاری خشكی NDC115  در منطقه عملیاتی سرخس افزود: به دنبال هماهنگی‌های انجام‌شده با كارفرمای محترم، یك موقعیت عملیاتی جدید برای استقرار دستگاه  حفاری خشكی NDC115 این شرکت تعیین و اعلام شد. با آماده شدن این موقعیت و انجام مراحل آماده‌سازی و تست‌های ایمنی و فنی، تعداد دستگاه های حفاری شرکت در این منطقه به ۲ دستگاه حفاری خشكی افزایش یافت.
وی با بیان اینکه این دستگاه‌ها در راستای عملیات حفظ و نگهداشت تولید طبق برنامه وارد مدار عملیات می‌شوند، اظهار داشت: با انجام اقداماتی نظیر بازسازی جاده‌های دسترسی، آماده‌سازی محوطه، خط انتقال آب و تجهیزات سرچاهی که مستلزم صرف حداقل یک ماه زمان بوده است، این دستگاه ها آغاز به‌کار می‌کنند.
 معاون مدیر عامل در عملیات  با اشاره به همکاری مطلوب میان كارفرمای محترم و شرکت حفاری شمال افزود : جابه‌جایی یک دستگاه حفاری مراحل تخصصی ویژه‌ای دارد و مستلزم هماهنگی‌های مختلف درون و برون‌سازمانی است كه با تكیه بر توان متخصصین و حفارمردان شركت حفاری شمال این مهم با موفقیت انجام شده است. 
وی افزود: هم اینک دستگاه‌های حفاری  خشكی NDC115 و NDC113 در حال عملیات حفاری در گستره فعالیت و پروژه های  شرکت نفت مناطق مركزی هستند و سایر دستگاه های حفاری شركت نیز به محض اعلام كارفرمایان در نزدیکترین زمان ممکن نسبت به انتقال، برپایی و شروع بکار اقدام خواهند نمود .
 

روتيتر: از سوی معاون مدیر عامل درعملیات مطرح شد:
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (115)
گروه خبر: حفاری
کد خبر: 1942