یکشنبه, 06 خرداد 1403 / 08:48
EN / FA
ثبت نام حفاری شمال

علاقمندان جهت پیش ثبت نام در دوره هاي آموزشي آموزشگاه بين المللي شركت حفاري شمال مي توانندپس از تكميل فرم پيش ثبت نام، آن را به آدرس student.ndcis@ndco.ir و همچنين متقاضيان تدريس در دوره هاي گوناگون آموزشگاه نيز پس از تكميل فرم مورد نظر، آن را به آدرس info.ndcis@ndco.ir ارسال نمایند.