یکشنبه, 06 خرداد 1403 / 08:32
EN / FA

رئیس هیات مدیره و عضو اصلی هیات مدیره
عليرضا همتي
رزومه
مدیرعامل شرکت حفاری شمال
علیرضا سلمان زاده
رزومه
عضو اصلی هیات مدیره
محمد خورشيدي آزاد
رزومه
عضو اصلی هیات مدیره
صابر پناهی شکوه
رزومه