یکشنبه, 06 خرداد 1403 / 08:34
EN / FA

مدیران و معاونین

مدیرعامل شرکت حفاری شمال
علیرضا سلمان زاده
رزومه
سرپرست معاونت عملیات
مجتبی اورنگی
رزومه
معاون پروژه ها
علی شهریور
رزومه
سرپرست معاونت پشتيبانی و تدارکات کالا
حسن سالارپور
رزومه
معاون مالی و منابع انسانی
مسعود خورشیدی آزاد
رزومه
سرپرست معاونت خدمات فنی حفاری
حسن جاسم نژاد
رزومه
سرپرست مدیریت بازرسی فنی
بکتاش آقاسی زاده
رزومه
سرپرست مدیریت برنامه ريزی و سيستم ها
مرتضی محمدی
رزومه
مدیر امور حقوقی و قراردادها
سرپرست مدیریت فنی و مهندسی
محمد مرادی
رزومه
سرپرست مدیریت بازاريابی
روح اله عبدی
رزومه
مدير حسابرسی داخلی
سجاد برخورداری
رزومه
مدیر ایمنی، بهداشت و حفاظت محیط زیست
مزدک خدادادی
رزومه
مدیر حراست
سرپرست اداره روابط عمومی
مجید معقول
رزومه
رئيس دفتر مديرعامل
محمد صادقی
رزومه
سرپرست كميسيون معاملات
جواد بورد
رزومه

معاونت پروژه ها

مدیر PMO
مسعود وطن خواه
رزومه
مدیر پروژه مپنا
امیرهوشنگ مستجیر
رزومه
سرپرست مدیریت زمین شناسی و مهندسی نفت
محمد یوسف الهی
رزومه
سرپرست مدیریت پروژه فلات
حسین حیاتی
رزومه
سرپرست مدیریت پروژه اکتشاف
حسین حیاتی
رزومه
سرپرست مدیریت پروژه پتروگوهر
مهرداد جعفری قوشچی
رزومه
سرپرست مدیریت پروژه اروندان
حامد دهقانی فیروزآبادی
رزومه
سرپرست مدیریت پروژه گلخاری
محمد مهدوی راد
رزومه
سرپرست مدیریت پروژه مارون
پوریا نجاتی
رزومه
سرپرست مدیریت حفاری، تعمیر و تکمیل چاه
محمدحسن معصومیان
رزومه
سرپرست پروژه مستقل خزر
روح اله عبدی
رزومه

معاونت مالی و منابع انسانی

مدير امور منابع انسانی
احمد کرایی
رزومه
سرپرست مدیریت امور مالی
امین غفاری
رزومه

معاونت عملیات

مدير عمليات حفاری در دريا
علی رضا جلالی پیربویری
رزومه
سرپرست مديریت عمليات حفاری در خشكی
میثم برادران کناری
رزومه
سرپرست مديریت عملیات و خدمات سيال حفاری
سید عبدالرحمن سجادیان
رزومه
سرپرست مدیریت نگهداری و تعمیرات
علی بیگی زاده
رزومه
سرپرست مدیریت بازسازی و بهسازی دستگاه های حفاری
حسین طهماسبی زاده
رزومه

معاونت خدمات فنی حفاری

مدیر خدمات سیمان و انگیزش چاه
محمد نجاری
رزومه
سرپرست مدیریت نمودارگیری از سیال حفاری (MLU)
جواد بنی سعید
رزومه

معاونت پشتيبانی و تدارکات کالا

سرپرست مدیریت انبار و عملیات کالا
سعید امیدوار
رزومه
رئیس اداره خدمات دریایی
محمد حق خواه
رزومه
سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی عملیات
سعید شمشیری
رزومه
سرپرست مدیریت تدارکات کالا
حامد چرمچی
رزومه
سرپرست مديریت پایگاه های پشتیبانی
مهرداد طهماسبی
رزومه