یکشنبه, 06 خرداد 1403 / 08:59
EN / FA

محيط زيست

صنعت حفاري مانند هر فعاليت صنعتي ديگر، پسماندها و ضايعاتي را به محيط بر مي گرداند و در صورتي كه برنامه ريزي مناسبي براي پردازش، تصفيه و حذف آن وجود نداشته باشد، در دراز مدت اثرات نامطلوبي را با توجه به شرايط اقليمي بر محيط اطراف برجاي خواهد گذاشت. لذا با در نظر گرفتن نياز به حفظ محيط زيست براي نسل هاي آينده، شناخت عمليات حفاري و آسيب هاي ناشي از اين عمليات بر محيط زيست، ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد.

مديريت پسماند

دستگاه هاي حفاري خشكي

به منظور جمع آوري كنده هاي حفاري (Cutting ها) در دستگاه هاي حفاري خشكي از حوضچه هاي گل يا Mud Pit استفاده مي شود. اين حوضچه ها بصورت ايزوله( ژئوتكستايل) و شيبدار بوده و از ورود پسماندها و ضايعات ناشي از حفاري به محيط زيست جلوگيري مي نمايند.

پسماندهاي توليدي در اين بخش، جمع آوري شده و به محلي كه از قبل تعبيه گرديده است، به منظور امحا و يا بازيافت، انتقال داده مي شود.

دستگاه هاي حفاري دريايي

  • بازيافت گل حفاري و استفاده مجدد از آن: دستگاه هاي حفاري دريايي، با توجه به تكنولوژي بكار رفته در آن ها از جمله سيستم هاي پيشرفته لرزاننده (Shale Shaker) و سرندهاي متعدد، قابليت بالايي در جداسازي كنده هاي حفاري(Cutting ها)، خشكسازي توسط Dryer و بسته بندي جهت ارجاع به خشكي داشته و با استفاده از تجهيزاتي همچون Sand Trap جهت ته نشيني مواد، Degaser جهت جداسازي گازها و بخارات، Votex، Mud Claener، Desander و Centrifugal جهت جداسازي تكميلي مواد از گل حفاري، قابليت بازيافت گل حفاري با راندمان بالايي را فراهم آورده و از تخليه گل يا كنده هاي حفاري به دريا جلوگيري مي نمايد.
  • Garbage Management: استفاده از سيستم جمع آوري زباله به تفكيك در دستگاه هاي حفاري دريايي، به منظور جداسازي زباله جهت ارسال به خشكي به منظور امحا و يا بازيافت .
  • زباله سوز (Incinerator): استفاده از دستگاه هاي زباله سوز بر روي دستگاه هاي حفاري دريايي

مديريت پساب و سيستم های تصفيه فاضلاب

دستگاه هاي حفاري خشكي

به منظور مديريت پساب و تصفيه فاضلاب در دستگاه هاي حفاري خشكي، با توجه به ماهيت كار و جابجايي دستگاه هاي حفاري، از پكيج هاي تصفيه فاضلاب قابل حمل (Portable) استفاده مي شود. اين سيستم ها، ساده ترین و پرکاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی - انسانی مي باشد. مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرآیندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد.

دستگاه هاي حفاري دريايي
  • Sewage Treatment System: دستگاه هاي حفاري دريايي، مجهز به سيستم Sewage Treatment بوده كه تمامي پساب ها و فاضلاب هاي بهداشتي سكو، بعد از جمع آوري به اين سيستم انتقال داده شده و بعد از مراحل تصفيه و گندزدايي به صورت ايمن و استاندارد به دريا تخليه مي شوند.
  • كنترل آبهاي سطحي عرشه سكو (Slug System) و آبهاي آلوده به روغن موتورخانه و طبقات پايين سكو(Blige System)
  • روغن هاي مصرفي(Used Oil & Used Lubes)همچون روغن مصرف شده توسط موتورها و نيز محلول مخلوط شده آب و روغن حاصل از شستشو در دستگاه حفاري توسط كانال ها و سيستم هاي جمع آوري به دستگاه(Oily Water Separator) هدايت مي شوند. اين سيستم با جداسازي روغن و مواد نفتي مخلوط با آب از ورود اين آلاينده ها به دريا جلوگيري مي نمايد.

فعاليت های زيست محيطی

مانورهاي زيست محيطي

از جمله مهمترين مانورهاي زيست محيطي كه در شركت حفاري شمال انجام مي شود، مانور مقابله با آلودگي نفتي در دريا مي باشد. شركت حفاري شمال با تجهيز پايگاه پشتيباني بهشهر و شناورها به سيستم هاي مجهز به كنترل و جمع آوري لكه هاي نفتي در صورت بروز احتمالي حوادث نفت ريزي، امكانات سد كردن و جلوگيري از انتشار لكه هاي نفتي و همچنين جذب مواد نفتي توسط سيستم Boom Skimmer را فراهم آورده است. همچنين با هدف اجراي مفاد كنوانسيون هاي بين المللي، آمادگي و همكاري در برابر آلودگي نفتي را با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي و شركت هاي نفتي حاشيه درياي خزر،به دفعات در درياي خزر برگزار نموده است.