چهارشنبه, 06 تیر 1403 / 00:06
EN / FA

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه‌ای (Occupational Health) یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای از علم بهداشت مي باشد و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبتهای بهداشتی درمانی به منظور سالم سازی محیط کار و حفظ سلامت پرسنل شاغل. بهداشت حرفه‌ای را می‌توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط‌های شغلی تعریف کرد.

برنامه‌ها و فعالیت‌های بهداشت حرفه‌ای

به منظوردست یابی به اهداف بهداشت حرفه‌ای در اداره HSE شرکت حفاری شمال برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است که به طور خلاصه عبارتند از:

1- معاینات پزشکی گوناگون برای کارکنان

2- شناسايي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار

یکی از برنامه‌های اصلی بهداشت حرفه‌ای، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار یا به عبارتی بررسی و ارزیابی عوامل زیان آورمحیط کار می‌باشد، که این عوامل خود به پنج دسته تقسیم می‌شوند:

  • عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار شامل سر و صدا_ گرما و رطوبت_ سرما_ ارتعاش_ فشار (کمبود و افزایش فشار)- روشنایی (کمبود و افزایش نور)- اشعه مادون قرمز_ اشعه ماورائ بنفش- الکتریسیته
  • عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار مانند گازها، بخارات، دود،گرد و غبار، اسیدها و بازها
  • عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار شامل ویروس‌ها، قارچ‌ها، انگل‌ها، باکتری‌ها
  • عوامل زیان آور مکانیکی و ارگونومیک محیط کار، شامل: وضعيتهاي نامناسب بدن حین کار، بلندکردن و حمل بار بیش از حد مجاز
  • عوامل زیان آور روحی و روانی محیط کار مانند روابط کارگر با کارفرما، همکاران، زیردستان، تشویق‌ها و تنبیه ها، ارتقاء شغلی و رضایت شغلی

چنانچه هریک از عوامل یاد شده فوق از حد تحمل فیزیولوژیک بدن انسان پیشی گیرد، عوارض و آسیب‌هایی را ایجاد خواهد نمود. در بهداشت حرفه‌ای عمده کوشش‌ها بر شناسایی این عوامل، اندازه‌گیری و درصورت نیاز کنترل آنها متمرکز است.

3- تهيه شناسنامه شغلي پرسنل عملياتي

4- برنامه‌های مربوط به بهداشت و بهسازی محیط کار

5- ایجاد امکانات درمانی و اورژانس طب کار

6- برنامه‌های مربوط به آموزش بهداشتي

7- برنامه‌های مربوط به تغذیه كارمندان