چهارشنبه, 06 تیر 1403 / 02:10
EN / FA

آموزش HSE

آموزش HSE عبارت است از هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن تسهیل یادگیری مسائل مرتبط با HSE در فراگیران است و فراگیری عبارت است از فرآیند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار یا توان رفتاری که حاصل تجربه یادگیری است

از طریق آموزش، کارکنان در زمینه درک خطرات مرتبط با HSE و نحوه ارزیابی و کنترل آنها، یاد می گیرند که برای انجام هر کاری و استفاده از هر وسیله و ابزاری ابتدا به موارد بهداشت، ایمنی و محیط زیستی آن توجه نموده و به گونه ای کار را انجام دهند که دارای حداقل ریسک HSE باشد.

سامانه شناسنامه ايمنی HSE PASSPORT

شناسنامه ايمني براي هر يك از كاركنان در زمان طي دوره ايمني مقدماتي که در بدو استخدام در شرکت حفاری شمال برگزار خواهد شد از سوي اداره HSE صادر شده و تمامي كاركنان موظف به نگهداري از آن مي باشند. در اين شناسنامه تمامي دوره هاي آموزشي داخلي، تشويقات و اخطارها، همچنين اطلاعات پزشكي ممهور به مهر نظام پزشكي ثبت مي گردد.

بمنظور سهولت دسترسی به اطلاعات افراد و نیز نگهداری سوابق مرتبط با پاسپورت ایمنی افراد، سامانه نرم افزاری برای اجرای این سیستم تعریف شده است كه براي تكميل بخش هاي هفتگانه اين سامانه به ترتيب زير عمل مي شود:

  • اطلاعات شخصی (نام، نام خانوادگی و ...)
  • سوابق پزشکی (شرایط خاص پزشکی، داروهای مصرفی)
  • شرح معاینات و آزمایشها
  • دوره های آموزشی (دوره های آموزشی نیازمند باز آموزی نظیر HUET، Well Control، Coxswain ، Advance Fire FIGHTING On Helideck)
  • ثبت اطلاعات عملیات (شرح مشاغل عملیاتی اجرایی فرد)
  • تشویق ها (اعمال ایمن، شرایط ایمن و ...)
  • اخطارها (اعمال ناایمن، شرایط ناایمن و ...)

آموزش های انجام شده

اهم آموزش های انجام شده به دو بخش آموزش های ایمنی External و Internal می باشد.

آموزش های برون سازمانی External شامل: برنامه آموزشی سه ماهه کارشناسان HSE و تدوين تقویم آموزشی نیم سال نخست سال جاری دوره های ایمنی كه توسط آموزشگاه بين المللي شركت حفاري شمال برنامه ريزي و اجرا مي گردد که کارشناسان و مهندسین HSE در دوره های آموزشی ایمنی (ایمنی مقدماتی، چهارگانه، HUET، HLO/VHF، Advance Fire Fighting،Coxswain، ایمنی بر روی دستگاه حفاری، HSE-MS، ایمنی برق، ایمنی الکتریسیته،کار در ارتفاع، H2s Training ...) حضور می یابند و در پایان دوره آموزشی گواهینامه معتبراز مرکز آموزشی برگزار شده صادر می گردد.

آموزش های internal یا حین کار (OJT)

شامل آموزش ایمنی برق دستگاه های حفاری خشکی توسط کارشناس برق اداره HSE(ویژه مهندسین HSE و تعميرات برق و مکانیک)، آموزش بازرسی از تجهیزات حمل بار (Lifting Gear) توسط کارشناس اداره بازرسی فنی بر روی دستگاههای حفاری خشکی و سکوهای دریایی و دوره آموزشی واکنش در شرایط اضطراری و اطفاء حریق توسط کارشناسان ادارهHSE (ویژه پرسنل ستادی شرکت حفاری شمال) صورت می پذیرد. هدف از آموزش هاي حين كار ارتقاي سطح دانش و افزايش ضريب ايمني در هنگام انجام وظايف كاركنان در محل كار خود (دستگاه هاي حفاري/ساختمان هاي ستادي) مي باشد. برنامه ريزي، برگزاري و ثبت آموزش هاي حين كار توسط مديريت آموزشگاه بين المللي شركت حفاري شمال و با همكاري كاركنان ارشد دستگاه هاي حفاري صورت مي گيرد.