چهارشنبه, 02 اسفند 1402 / 18:51
EN / FA

گزارش تصویری

شرکت حفاری شمال در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت (گزارش تصویری4)

شرکت حفاری شمال در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت (گزارش تصویری4)

شرکت حفاری شمال در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت

اولين روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ( گزارش تصويري 3)

اولين روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ( گزارش تصويري 3)

اولين روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ( گزارش تصويري 3)

اولين روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ( گزارش تصويري 2)

اولين روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ( گزارش تصويري 2)

اولين روز نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ( گزارش تصويري 2)

آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی(گزارش تصویری1)

آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی(گزارش تصویری1)

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی آغاز شد.

بازديد رئيس كل عمليات حفاري شركت نفت مناطق مركزي از پايگاه حفاري شمال  در اهواز

بازديد رئيس كل عمليات حفاري شركت نفت مناطق مركزي از پايگاه حفاري شمال در اهواز

رئيس كل عمليات حفاري و شماري از متخصصان شركت نفت مناطق مركزي ؛ از پايگاه پشتيباني مناطق جنوب شركت حفاري شمال در اهواز بازديد كردند.

كارگران سخت كوش صنعت حفاري

كارگران سخت كوش صنعت حفاري

كارگران سخت كوش صنعت حفاري

دوره آموزشي آمادگي كارشناسان غرفه ويژه نوزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت

دوره آموزشي آمادگي كارشناسان غرفه ويژه نوزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت

دوره آموزشي آمادگي كارشناسان غرفه ويژه نوزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت

برگزاري دوره آموزشي مهارت هاي نمايشگاهي

برگزاري دوره آموزشي مهارت هاي نمايشگاهي

برگزاري دوره آموزشي مهارت هاي نمايشگاهي

دوره آموزشي مديريت استراتژيك براي كارشناسان شركت حفاري شمال برگزار شد

دوره آموزشي مديريت استراتژيك براي كارشناسان شركت حفاري شمال برگزار شد

دوره آموزشي مديريت استراتژيك براي كارشناسان شركت حفاري شمال برگزار شد

بازدید استاندار  محترم خوزستان از پایگاه مرکزی پشتیبانی مناطق جنوب شرکت حفاری شمال

بازدید استاندار محترم خوزستان از پایگاه مرکزی پشتیبانی مناطق جنوب شرکت حفاری شمال

بازدید استاندار محترم خوزستان از پایگاه مرکزی پشتیبانی مناطق جنوب شرکت حفاری شمال