چهارشنبه, 02 اسفند 1402 / 17:13
EN / FA

گزارش تصویری

شصت و سومين بهار ملي شدن صنعت نفت ايران

شصت و سومين بهار ملي شدن صنعت نفت ايران

شصت و سومين بهار ملي شدن صنعت نفت ايران

گزارش تصويري نمايشگاه دستاوردهاي توسعه اي بنياد مستضعفان2

گزارش تصويري نمايشگاه دستاوردهاي توسعه اي بنياد مستضعفان2

اولين نمايشگاه دستاوردهاي توسعه اي بنياد مستضعفان برگزار شد.

گزارش تصويري نمايشگاه دستاوردهاي توسعه اي بنياد مستضعفان1

گزارش تصويري نمايشگاه دستاوردهاي توسعه اي بنياد مستضعفان1

گزارش تصويري نمايشگاه دستاوردهاي توسعه اي بنياد مستضعفان1

گزارش تصويري همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت 2

گزارش تصويري همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت 2

گزارش تصويري همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت 2

گزارش تصويري همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت1

گزارش تصويري همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت1

گزارش تصويري همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت1

تجليل از كاركنان برتر مديريت سيالات در شركت حفاري شمال

تجليل از كاركنان برتر مديريت سيالات در شركت حفاري شمال

در حاشيه اولين نشست تجاري ايران و گرجستان مطرح شد:

در حاشيه اولين نشست تجاري ايران و گرجستان مطرح شد:

بررسي زمينه هاي حضور شركت هاي حفاري ايراني در اكتشاف و توسعه نفت و گاز گرجستان

گزارش تصويري همایش بررسی تاثیر ارتباطات بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان بهشهر

گزارش تصويري همایش بررسی تاثیر ارتباطات بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان بهشهر

همایش بررسی تاثیر ارتباطات بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان بهشهر به میزبانی روابط عمومي شرکت حفاری شمال برگزار شد.

نمايش اقتدار سكوي حفاري نيمه شناور اميركبير در آب هاي نيلگون خزر

نمايش اقتدار سكوي حفاري نيمه شناور اميركبير در آب هاي نيلگون خزر

سكوي حفاري نيمه شناور اميركبير هم اكنون در ميدان گازي سردار جنگل در درياي خزر و در انتهاي بخش مرزي ايران مشغول انجام عمليات حفاري است.كشف ذخاير هيدروكربوري در درياي خزر در ارديبهشت سال 90 انجام پذيرفت. عكسهاي ذيل توسط حميدرضا نوروزي در پاييز 92 از س...

روز سوم و چهارم نمایشگاه صنایع دریایی به روایت تصویر

روز سوم و چهارم نمایشگاه صنایع دریایی به روایت تصویر

روز سوم و چهارم نمایشگاه صنایع دریایی به روایت تصویر