چهارشنبه, 02 اسفند 1402 / 18:29
EN / FA

گزارش تصویری

دومین روز نمایشگاه صنایع دریایی به روایت تصویر

دومین روز نمایشگاه صنایع دریایی به روایت تصویر

دومین روز نمایشگاه صنایع دریایی به روایت تصویر

اولین روز نمایشگاه صنایع دریایی به روایت تصویر

اولین روز نمایشگاه صنایع دریایی به روایت تصویر

اولین روز نمایشگاه صنایع دریایی به روایت تصویر

تقدير از كاركنان نمونه حفاري دكل 114به روايت تصوير

تقدير از كاركنان نمونه حفاري دكل 114به روايت تصوير

تقدير از كاركنان نمونه حفاري دكل 114به روايت تصوير

مراسم تقدير از كاركنان و مديران نمونه شركت حفاري شمال/گزارش تصويري شماره 3

مراسم تقدير از كاركنان و مديران نمونه شركت حفاري شمال/گزارش تصويري شماره 3

مراسم تقدير از كاركنان و مديران نمونه و دستگاههاي برتر حفاري شركت حفاري شمال عصر روز دوشنبه 22 مهرماه به همت مديريت منابع انساني و اداره روابط كار و مددكاري اجتماعي در سالن اجتماعات ياس بنياد مستضعفان برگزار شد

مراسم تقدير از كاركنان و مديران نمونه شركت حفاري شمال/گزارش تصويري شماره 2

مراسم تقدير از كاركنان و مديران نمونه شركت حفاري شمال/گزارش تصويري شماره 2

مراسم تقدير از كاركنان و مديران نمونه و دستگاههاي برتر حفاري شركت حفاري شمال عصر روز دوشنبه 22 مهرماه به همت مديريت منابع انساني و اداره روابط كار و مددكاري اجتماعي در سالن اجتماعات ياس بنياد مستضعفان برگزار شد

مراسم تقدير از كاركنان و مديران نمونه شركت حفاري شمال/گزارش تصويري شماره1

مراسم تقدير از كاركنان و مديران نمونه شركت حفاري شمال/گزارش تصويري شماره1

مراسم تقدير از كاركنان و مديران نمونه و دستگاههاي برتر حفاري شركت حفاري شمال عصر روز دوشنبه 22 مهرماه به همت مديريت منابع انساني و اداره روابط كار و مددكاري اجتماعي در سالن اجتماعات ياس بنياد مستضعفان برگزار شد.

گزارش تصويري همايش ايمني در صنعت نفت

گزارش تصويري همايش ايمني در صنعت نفت

گزارش تصويري همايش ايمني در صنعت نفت

دوره آموزشي خود ارزيابي مديران برگزار شد

دوره آموزشي خود ارزيابي مديران برگزار شد

دوره آموزشي خود ارزيابي مديران برگزار شد

گزارش تصويري همايش جايگاه بورس در اقتصاد ايران

گزارش تصويري همايش جايگاه بورس در اقتصاد ايران

گزارش تصويري همايش جايگاه بورس در اقتصاد ايران

گزارش تصويري نهمين جشنواره انتخاب روابط عمومي هاي برتر

گزارش تصويري نهمين جشنواره انتخاب روابط عمومي هاي برتر

وبسايت اطلاع رساني شركت حفاري شمال برترين سايت اطلاع رساني مجموعه بنيادمستضعفان شد.