Home
اخبــار / گزارش تصویری
بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
در بازدید مدیرعامل شركت حفاری شمال از توانمندیهای پژوهشگاه صنعت نفت صورت پذیرفت؛

بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور

کـد خبر: 1453


08 مهر 1397

ساعت: 14:28

نویسنده:

 

 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور
 • بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت حفاری كشور

نظرات خوانندگان خبر

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

نظر شما در مورد این خبر

نام

ایمیل