Home
اخبــار / گزارش تصویری
بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)

بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)

کـد خبر: 1966


13 دی 1400

ساعت: 13:37

نویسنده:

 

 

  • بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)
  • بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)
  • بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)
  • بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)
  • بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)
  • بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)
  • بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)
  • بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)
  • بازدید سرپرست شرکت حفاری شمال از روند فعالیتهای عملیاتی دستگاه‌های حفاری خشکی پروژه مارون و پایگاه پشتیبانی جنوب (اهواز)

نظرات خوانندگان خبر

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

نظر شما در مورد این خبر

نام

ایمیل