Home
اخبــار / گزارش تصویری
برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال

برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال

کـد خبر: 2002


06 اردیبهشت 1401

ساعت: 10:16

نویسنده:

 

 

 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال
 • برگزاری مراسم معارفه مدیر امور حقوقی و قراردادها و تکریم از معاونت حقوقی و مدیریت پروژه مارون شرکت حفاری شمال

نظرات خوانندگان خبر

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

نظر شما در مورد این خبر

نام

ایمیل