Home
اخبــار / حفاری
امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
در راستای گسترش فعالیتهای عملیاتی و استفاده از توان داخلی صورت پذیرفت ؛

امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا

کـد خبر: 2098


01 آذر 1401

ساعت: 16:17

نویسنده:

به گزارش روابط عمومی شرکت حفاری شمال _ در راستای توسعه فعالیت های اجرایی و پژوهشی و بوجود آمدن زمینه های مناسب برای مشارکت نخبگان صنعتی در هم افزایی توانمندیها و همچنین در راستای منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و استفاده از توان حداکثری کاشناسان متخصص دوشرکت در روز شنبه تمورخ  28 آبان ماه 1401 تفاهم نامه همکاری میان دو شرکت حفاری شمال و شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا ) با حضور دکتر پاکروان، رئیس هیات مدیره شرکت حفاری شمال، و مهندس زارعی مدیر عامل شرکت صنعتی دریای ایران امضا گردید.
گفتنی است شرکت صدرا مجهز به امکانات جامع و کامل جهت طراحي، مهندسي، ساخت، حمل و نصب انواع سازه ها و شناورها و دارای كارخانه و تجهيزات دریایي در بندر بوشهر و استان مازندران است و از سوی دیگر  شرکت حفاری شمال نیز علاوه بر مالکيت دستگاه های حفاری خشکي و دریایي و شناورهای لجستيکي سابقه اجرای پروژه های  عظیم و منحصر به فرد حفاری در عرصه دریا و خشکی و همچنین توانمندی كامل فني در زمینه ارائه خدمات و سرویس های جانبی حفاری را دارا می باشد که  امضاء این تفاهمنامه می تواند زمینه ساز توسعه مباحث آموزشي پيرامون موضوعات تخصصي طرفين، انجام آسيب شناسي در حوزه تعميرات و بازسازی سکوهای حفاری و شناورها، ایجاد زمينه های مناسب به منظور بهره برداری متقابل از ظرفيت ها و توانمندیهای طرفين، فراهم سازی ارتباط و گسترش همکاری ها در زمينه های پژوهشي و مشاوره ای و همکاری در راستای بومي سازی تجهيزات و قطعات تحریمي و با فناوری پيشرفته در راستای قطع وابستگی به شركت های خارجی و صدور خدما ت فني و مهندسي گردد.
 

 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا
 • امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت حفاری شمال و شرکت صدرا

نظرات خوانندگان خبر

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

نظر شما در مورد این خبر

نام

ایمیل