چهارشنبه, 02 اسفند 1402 / 18:19
EN / FA
پروژه های در حال اجرا

دكل های خشکی

 

نام دكل نام پروژه تاريخ شروع كارفرما
NDC_110 گلخاری 22 1401/09/17 NISOC
NDC_111 مارون 172 1401/11/19 NISOC
NDC_112 مارون 242 1401/10/05 NISOC
NDC_113 مپنا 05   MAPNA
NDC_114 لالی 40 1401/10/25 -
NDC_115 خانگیران 81 1401/08/21 MAPNA
NDC_116 گلخاری 21 1401/08/21 ICOFC
NDC_117 مارون 488 1401/09/27 NISOC
NDC_119 مارون 489 1401/10/14 NISOC

 

سکوهای دریایی

نام سكو نام ميدان تاريخ شروع كارفرما
سحر 1 فروزان 08 - IOOC
سحر 2 ابوذر - IOOC

شناورها

نام شناور محل فعاليت نوع مالكيت كارفرما
راتا درياي خزر ملكي -